ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Правешка и Осиковска Лакавица отново закри сезона със състезание

Далеч преди въвеждането на извънредно положение в страната ловците от двете комшийски дружин­ки – Правешка и Осиковска Лакавица и Осиковица към ЛРС-Ботевград след края на ловения сезон премериха стрелковите си уме­ния. Състезанието тук вече е с над десетгодишна традиция. Раздават се награди, осигурени със собстве­ни средства, връчват се грамоти, а резултатите и духът, при който преминава надпреварата, на­сърчават и млади, и стари догодина да подобрят собствените си резултати.

Надпреварата по ловна стрелба между Осиковска Лакавица и Осиковица за­почва в девет часа сутринта, като тази година в нея участ­ват 30 ловци. Победител в дисциплината „Трап“ става Иван Николов Иванов, на второ място е Васил Христов и на трето – Владимир Пе­шев, и тримата от дружинка Осиковска Лакавица.

Главен съдия е Иван Ива­нов, председателят на ЛРД- Правешка и Осиковска Лака­вица, познат до неотдавна в ловната общност у нас като състезател и инструктор по ловна стрелба и междунаро­ден съдия.

По-нататък в дисциплина­та „Бягащ глиган“ стрелкови умения мерят 25 ловци. На първо място, с 25 точки от 3 възможни, се класира Геор­ги Лазаров – кметът, който отдавна е признат от всички хищничари на дружинка Оси­ковска Лакавица. На второ място застава гостът им от Северна Македония, дълго­годишният приятел на дру­жинката Люпчо Трайковски, който събира 21 точки. Тре­ти, с 18 точки, се нарежда Васил Христов от ЛРД-Оси­ковска Лакавица.

Състезанието завършва малко преди 13 ч. По тради­ция двамата председатели Иван Иванов – на Осиковска Лакавица и Васил Симеонов – на ЛРД-Осиковица, връч­ват наградите на победите­лите. В присъствието на гос­туващите приятели и колеги освен грамотите първенците получават и осигурените от двете дружинки предмети за награден фонд – ремъци за пушки, манерки, шапки и други.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Ботевград
Пощ. код: 2140
Телефон: 6-61-49
Мобилен: 0884 788 893

Реклама

ЛОГО - СЛРБ