140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Бяла – АЧС остави тежък белег върху изминалия ловен сезон

Африканската чума по свинете остави своя голям отпечатък и на практика про­вали сезона в редица дру­жини и то с традиции в свин­ския лов. Дунавските села, които винаги са били сред първенците – Горно Аблано­во, Бачин, Кривина, Екзарх Йосифово попаднаха в така наречените буферни зони и на практика сезонът за тези дружини приключи рано- рано. Наложената мярка с буферните зони се оказала голяма грешка – животните се концентрирали именно в тръстиковите масиви по по­речието на Дунав и много от тях измрели там, поразени от заразата.

Показателно е, че първен­ци през сезона са ловците от ЛРД-Бяла 1, следвани от селата Острица, Помен, Могилино. Това са все села в равнинната част и по-да­леч от Дунав, където няма­ше такива ограничения и се проведе някакъв лов. Дори и при излетите от януари и февруари, където се орга­низира групов лов, по тези места падали единични по- дребни животни. Оцелелите масово са се изтеглили към Балкана.

„При план от 454 диви свине за отстрел през 2019 г., ние сме реализира­ли едва 156. Уточнявам, че отчетите към ИАГ правим на годишна база. При излетите през тази година имаше еди­ничен отстрел, но като цяло приключихме един тежък се­зон със слаби резултати, ка­квито не сме имали досега“, обяви ръководителят на бе­ленското сдружение Живко Брашнаров.

Анализирайки отчетите, от сдружението изтъкват поло­жителна тенденция в бор­бата с хищниците. Преиз­пълнен е планът за отстрел на чакал: реализирани 380 при заложени 349 животни. С лисиците положението е сходно. През есента са се радвали на добър отстрел на пъдпъдъци: почти 3 000, гургулиците са 1630, гри­вяците също с ръст нагоре – 440. Доста под разчетите обаче е отстрелът на фаза­ни – едва 360, при план над 2000.

Младен Добрев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Бяла
Пощ. код: 7100
Телефон: 7-47-02
Мобилен: 0886 308 625

Реклама

ЛОГО - СЛРБ