ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Най-малкият рибар – член на Съюза

Кристиан Минчев е ро­ден на 21 януари т.г. и още на 23-и същия месец дядо му Андон Андонов, който е член на УС на ЛРС „Сокол 1893“ в Пазарджик и пред­седател на риболовната секция в дружеството, му извади членска карта на Националната ловно-ри­барска организация. Така бе подобрено предишното постижение от преди 4 го­дини, когато тогавашният член на КС на сдружение­то и председател на ЛРД- с. Черногорово Костадин Божков, направи своя внук член на НЛРС-СЛРБ, кога­то навърши един месец.

Освен небезизвестния дядо на най-малкия член на Съюза, баща му Миро­слав Минчев също е ри­боловец, а майка му Дона като момиче и девойка имаше впечатляващи ри­боловни постижения.

Малкият рибар все още няма посетен водоем и това е разбираемо, но ко­легите, които познават дя­дото, са сигурни, че още този риболовен сезон той ще запише първия си из­лет.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение ловно-рибарско дружество “Сокол-1893” – гр. Пазарджик
Пощ. код: 4400
Телефон: 44-53-49
Мобилен: 0892 209 141

Реклама

ЛОГО - СЛРБ