ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Продължава разселването на диви зайци в ЛРД-Априлци

След като за последните три години ловците от ЛРД-Априлци към пазарджишкото сдружение разселиха в своя район 58 заека и по този на­чин станаха отличници сред дружините, сега малко преди обявяване на извънредното положение в България, по­родено от коронавируса, те пуснаха на свобода още три мъжки и три женски дългоуш­ковци. За отбелязване е, че зайците от женски пол бяха в напреднала бременност и само до седмица се очаква да дадат поколение в приро­дата.

Този подем в разселването на този вид дивеч се дъл­жи най-вече на усилията на председателя на дружината Петьо Койчев, чиято програма за възстановяване на дивия заек в местната орга­низация започна през 2017 г., когато бяха освободени 20 представители на този вид дивеч. През следващата година беше пусната същата бройка, а през 2019 г. се раз­селиха 18 заека. Новите 6 сиви представители на най-атрактивния ловен обект са само част от 18 бройки, предвидени за задивечаване през тази година.

Зайците бяха пуснати на две тройки в м. „Сайлъка“ в близост до ракетния полигон за борба с градушките и лю­церновите ниви под микро­язовира.

Спас Спасов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение ловно-рибарско дружество “Сокол-1893” – гр. Пазарджик
Пощ. код: 4400
Телефон: 44-53-49
Мобилен: 0892 209 141

Реклама

ЛОГО - СЛРБ