ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Успешен ловен сезон отчитат в ЛРС-Харманли

В СЛРД „Сокол“ – Харманли общият острел на едър дивеч за сдружението за този сезон е 236 броя дива свиня, 26 – вълка, 367 – чакала и 198 – лисици. Ловците са успели да повалят и по една бялка, язовец и черен пор, две са повалените скитащи кучета. При пернатите най-голям е отстрелът на пъдпъдъци – 3 349, и гургулици – 2 885. В справката е записано, че отстреляните гривяци са 663 броя, зеленоглава патица – 442, а бекас и бекасина – 323.

С най-голям острел на дива свиня в края на ловния сезон се отчете дружинката на с. Ефрем. Ловците са отстреляли 44 броя от този вид дивеч. Веднага след тях се нарежда ЛРД-Долни главанак с 24 и Иваново с 23. Под прицела на дружинката на Сеноклас са попаднали 10 вълка. В Долни главанак са само с 1 по-малко – 9, а в Дрипчево – 3. Дружинката на с. Иваново е сред водещите по отстрел на чакали – 45, следвана от Долни главанак – 37, и кв. „Злати дол“ на Симеоновград – 33 броя. Най-много отстреляни лисици има в ЛРД-Маджарово – 48, след това в Долни главанак – 38 и Върбово – 26.

Според Дончо Чипилски, ловен специалист на сдружението, ловният сезон е протекъл нормално. Издадени са били 2 264 разрешителни за индивидуални и групови ловувания. Участници в ловните излети са били 13 997.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Сдружение ловно-рибарско дружество Сокол” – гр. Харманли
Пощ. код: 6450
Телефон: 8-41-85
Мобилен: 0879 631 763

Реклама

ЛОГО - СЛРБ