ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

„Ловците в действие“ – ЛРД-Ветринци оказва помощ на възрастните хора и учениците

Млади хора във великотърновското село Ветринци, между които и ловци, решиха по време на карантината да предложат помощ на възрастните си съселяни. Те обявиха своите наме­рения по местната радиоуредба, разлепиха листовки на опре­делени места с номерата на мобилните си телефони, за да ги видят нуждаещите се, направиха и профил на сформираната група във фейсбук – on air – Vetrinci.

„След като беше обявена карантината заради коронавируса, се оказа, че възрастните хора, на които близките са далече и не могат да им помогнат, са изолирани повече от нас, по-мла­дите – разказва председателят на ловната дружина в селото Стефан Ненков. – Ние продължаваме да работим, пътуваме до Велико Търново и така имаме възможност да набавяме не­обходимите лекарства, след като във Ветринци няма аптека. Доставяме и хранителни продукти не само от местния мага­зин.”

Но грижите не са само за възрастните. Помощ е предвиде­на и за младите семейства. Тя е най-вече за обучението на децата. Между ловците има и учители, които живеят в селото. След като училищата бяха затворени и не ходят на работа, те започнаха да обучават учениците дистанционно.

А надеждата на всички е карантината скоро да бъде вдиг­ната и животът в селото, а и в страната, да се нормализира.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол 1884″ – гр. Велико Търново
Пощ. код: 5006
Телефон: 62-41-43
Мобилен: 0878 690 169

Реклама

ЛОГО - СЛРБ