НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС–Попово – Засадиха 26 дка дивечови ниви в ЛРД-Водица

Ловците от водичанската дружина, към ЛРС-Попово, използваха хубавите пролетни дни, за да изорат и засеят дивечовите ниви, които поддържат  на своя ловностопански район. Това са доста обширни терени с обща площ от 26 дка. Обособили са ги на две места – едната нива е в м. „Кюмюрлюка“ (там навремето са произвеждали дървени въглища), а другата е в м. „Карамфилика“ – в близост до Водичанския язовир. Разбира се, направиха го така, че да не се нарушават разпоредбите по отношение предпазването от вирусната инфекция, която до голяма степен затрудни живота на хората.

В организираната бригада най-активни бяха Георги Николаев, Хрисимир Руменов, Георги Мирославов. Площите първоначално бяха преорани, фрезовани, а после и засети с овес, грах и сорго. Наблюденията на местните ловци показват, че нивите почти целогодишно се посещават от благородни елени, сърни, фазани. Това е красноречиво доказателство, че има нужда от такава дейност и усилията на хората не са напразни.

От сдружението стимулират поддържането на дивечови ниви и винаги са готови да помогнат финансово за закупуване на подходящи семена, стига ръководствата на дружините да проявят активност. Впрочем, много от членуващите 41 дружини имат утвърдени традиции по отношение на дивечовите ниви. При сегашната усложнена епидемиологична обстановка обаче някои може и да не се престрашат да полагат такъв труд.

Младен ДОБРЕВ

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение на ловците и риболовците в Попово – гр. Попово
Пощ. код: 7800
Телефон: 4-38-76
Мобилен: 0894 373 878

Реклама

ЛОГО - СЛРБ