140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Рекордно зарибяване с шаранчета в ЛРС-Асеновград

зарибяване асеновград

Никога до сега във водоемите на ЛРС-Асеновград не е извършвано толкова голямо зарибяване. В трите язовира на дружеството от 23 април плуват около 9 000 шаранчета. Най-многобройни са в язовир “40 извора” –  5000 бр., а в язовирите в селата Козаново и Избегли с председатели на дружините Александър Янев и Йордан Райчев по над 1500 шаранчета. Всички те са закупени с пари от отчисления членски внос на рибарите на сдружението, които са повече от 900, и по „Национална програма за поддържане на видовото разнообразие и устойчивото ползване на ихтиофауната” на НЛРС-СЛРБ.

зарибяване асеновград

Най-активно в зарибяването са се включили в зарибяването  Никола Ройнов, ръководител на ЛРС-Асеновград Атанас Русафов, специалист по лова в сдружението, Петър Начев, риболовец и шофьор на камион, както и колеги от рибарската дружина към сдружението.

Припомняме, че за усвояване на средства по „Национална програма за поддържане на видовото разнообразие и устойчивото ползване на ихтиофауната” на НЛРС-СЛРБ могат да кандидатстват ловно-рибарски сдружения, рибарски сдружения и клубове на любители риболовци, които членуват в НЛРС-СЛРБ и са заплатили годишния си членски внос за съответната година.

Размерът на получаваните средства е определен с решение на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ по следния начин. От всеки стикер „Риболов” на стойност от 4 лв. – 3 лв. се записват в партидата на всяко сдружение или риболовен клуб, а 1 лев се отделя за зарибяване на водни обекти с национално значение, за целево зарибяване преди състезания, веднага след сключване на нови договори за стопанисване на рибния ресурс на общински водоеми, за разходи по организацията на риболовни турнири и празници за сдруженията и клубовете, членуващи в НЛРС-СЛРБ. Ежегодно до 15 януари всички сдружения и клубове получават писмо, подписано от председателя на УС на НЛРС-СЛРБ за подаване на заявките за участие в Програмата. В него са дадени и референтни актуални цени по видове и размери на зарибителен материал, валидни през годината, взети от различни стопанства и производители. Крайният срок за подаване на заявките от сдруженията и клубовете е 15 март, същата година.

Костадин Буюклиев

ЛРС-Пазарджик зариби баластриери с едър лин и дребен амур

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – Асеновград” – гр. Асеновград
Пощ. код: 4230
Телефон: 6-74-50
Мобилен: 0879 530 080, 0879 530 085

Реклама

ЛОГО - СЛРБ