140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Антоново – Ловците от с. Стеврек строят беседки

беседки панагюрище

На чудесна придобивка се радват ловците от антоновското село Стеврек. Беседка е построена по инициатива на председателя на ловната дружина Исмаил Акифов и с неговото най-активно участие. В изливането на основата са помогнали и други ловци, а майсторлъкът по оформяне на дървената част и цялостната фасада е дело на председателя. Беседката е в ловище „Слънчевец“, на върха на обособен връх в м. „Пчеларци“. От там се открива невероятна гледка към северните старопланински хълмове. Строежът е започнал през миналата година, но окончателно е завършен преди около месец.

Дружината от с. Стеврек е голяма и е сред лидерите в Антоновското сдружение. Ловуват на две обособени групи. Ловците и от втората група са решили да обновят базата си и изградили още една беседка – в м. „Шуманските“. Ще се ползва и от тях, и от туристи.

беседки панагюрище
Невероятна гледка се открива от новопостроената беседка в м. „Пчеларци“

Същевременно председателят Акифов е спонсорирал доизграждането на навес край селото, който е дело на ентусиазирани младежи. Помогнал е и с някои указания по отношение самото строителство.

С това си запълват времето извън активния ловен сезон в Стеврек. А по отношение на случилото се през зимата, г-н Акифов има какво да сподели:

„При нас отмина поредният успешен сезон с отстреляни към 160 диви свине от двете ни групи. При това ни връхлетя африканската чума по свинете през зимните месеци и претърпяхме сериозни поражения. Имаше много засегнати животни, за дълго време гората опустя. При така създалата се ситуация с пандемията от коронавирус не можахме и таксацията да проведем, та подадохме данни на базата на преките ни наблюдения. Но напоследък има лъч оптимизъм – забелязваме тук-там следи от диви свине. Завръщат се! Сърни и елени също си имаме и популацията им расте.

ЛРС-София-юг – Сериозна класа в едрия лов показаха майсторите

Свършихме и друга полезна работа, докато бяхме в извънредно положение. Засяхме с овес 40 дка дивечови ниви, които си поддържаме от години. Сдобихме се и с булдозер, така че предстои да почистим някои горски пътища, за да си улесним придвижването при ловните излети и ловно-стопански мероприятия в гората“.

Младен ДОБРЕВ

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество „Глиган” – гр. Панагюрище
Пощ. код: 4500
Телефон: 6-36-43
Мобилен: 0879 545 942

Реклама

ЛОГО - СЛРБ