ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Видин – Отстреляни са 270 диви свине при план от 390

лов видин

„Само в три случая са установени диви свине с АЧС, но заради спецификата на района ни, граничещ с Румъния на север и със Сърбия на запад, територията ни се считаше за рискова и ловците бяха поставяни пред какви ли не изпитания и перипетии. – споделя ръководителят на видинското сдружение Илия Георгиев. – Затова и не бих се ангажирал с точни цифри, но все пак ще изтъкна най-силно представителите се дружини в лова на диви свине. Това са ЛРД-Грамада, ЛРД-Киреево, ЛРД-Раброво, ЛРД-Раковица.”

лов видин
Зрелищните излети тръгнаха от есента

На дива свиня ловуват 53 от общо 75 дружини с състава на сдружението. Селата с преобладаващо полски терени си имат друг местен дребен и прелетен дивеч. Има много фазани и този лов винаги е бил на почит и уважение.

лов видин
Тошко Маркин, председател на ЛРД-с. Слана бара, след фазански лов на групата

Ежегодно се разселват поне по 2500 фазана и това допълнително стабилизира популацията. Разселва се през есента, когато птиците вече са 120-дневни и са достатъчно укрепнали. При план от 1800, са отстреляни 2500 бройки. В много дружини са установили такъв режим през активните месеци на сезона: в събота – на дива свиня, в неделя – на фазан.

лов видин
Фазанът се апортира по всички правила

„Искам да споделя за скорошни мои наблюдения. Пътувах служебно с автомобил и в района между селата Раковица и Бранковци преброих край пътя 26 фазана. Това показва каква е популацията им при нас – разказва Илия Георгиев. – В миналото имаше и много яребици, но доста намаляха. Е, срещат се, в полските дружини споделят за по две-три ята в териториите им, но аз помня изобилието от по-далечното минало и затова сега ми се струва, че са малко. И със зайците е същото – не да ги няма изобщо, но са си редки. Специално за яребиците съм убеден, че интензивното земеделие с повсеместно масирано пръскане на нивите препарати за растителна защита е основната причина те да не могат да се адаптират към съвременния свят“.

ЛРС-Луковит – Три дружини изпълниха плана за отстрела

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество Видин – гр. Видин
Пощ. код: 3700
Телефон: 60-12-76
Мобилен: 0889 712 277

Реклама

ЛОГО - СЛРБ