ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

За първи път след извънредното положение – ЛРС-Годеч проведе общо събрание

събрание годеч

На 20 май се проведе първото общо събрание на ловно-рибарско сдружение от състава на НРЛС-СЛРБ след отмяната на извънредното положение в страната, предизвикано от пандемията от коронавирус. В Ловния дом на ЛРС-Годеч при стриктно спазване на препоръките за масови прояви и дезинфекция  в условията на обявена от правителството епидемиологична обстановка, делегатите на събранието, което бе отчетно-изборно, приеха изготвения доклад за дейността на сдружението за мандат 2015-2020 година, годишния финансов отчет за 2019 година,  доклада за дейността на Контролния съвет за срока на мандата. На общото събрание присъства експерт-координаторът на НЛРС-СЛРБ Георги Младенов.

събрание годеч
Радослав Димитров, зам-председател на сдружението, взема деобходимите предпазни мерки

За председател на ЛРС-Годеч бе преизбран Андрей Иванов, избрани бяха ръководни органи на сдружението- членове на УС , председател и членове на КС, знаменосец.

„Основната цел на УС на сдружението като цяло е подобряване стопанисването, разселването, охраняването и ползването на дивеча , което е и основен принцип за правилната организация на ловните площи, процесите, които произтичат в тях и упражняване правото на лов и риболов от членовете на сдружението“ – заяви в отчетния си доклад Андрей Иванов.

събрание годеч

Определен бе размерът на членския внос за 2021 година, приет бе  бюджетът за 2020 година, както и план-програма за дейността на сдружението за 2020 година.

По време на дебатите бе обсъдено намерението на дружината в с. Голеш да напусне състава на ЛРС-Годеч, но нейната председателка информира делегатите, че на общото събрание на дружината това предложение е било отхвърлено.

ЛРС–Годеч развива дейността си в ловно стопански район с обща площ 28711.8 хектара. В състава на СЛРД-Годеч членуват 7 дружини (6 ловни и 1 риболовна) .Общо членовете на сдружението са 555 , като 405 са ловци-риболовци , а 150 са риболовци.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1.АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СЛРД-ГОДЕЧ

2.ИНЖ. РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ –

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СЛРД-ГОДЕЧ

3.ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

4.ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ

5.ЛЪЧЕЗАР ЙОСИФОВ СТАВРЕВ

6.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

7.ИГНАТ НИКОЛОВ ПЕЙЧЕВ

8.АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИРОНОВ

9.АСЕН СЛАВЧОВ ЯНАКИЕВ

10.БОЙКО ВАСИЛЕВ БОЯНОВ

11.АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ИЛИЕВ

12.АЛЕКСАНДЪР ВАНЧОВ АЛЕКСАНДРОВ

13.ЯВОР СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

1.СТЕФАН ИВАНОВ ТОПАЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС

2.БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ЗДРАВКОВ

3.НАЙДЕН НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ

ЛРС-Видин – Отстреляни са 270 диви свине при план от 390

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ