ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

300 фазана намериха новите си местообитания в ЛРС-Тетевен

На 3 юни ЛРС-Тетевен разсели 300 фазана в ловните полета на своите дружини. Птиците са от основно стадо след яйценос и са доставени със специализиран транспорт на фирма „Сокол-БЛРС” от производственото стопанство в Русе.

„Фазаните са в отлично състояние – сподели за сайта SLRB.BG специалистът по лова в сдружението Атанас Иванов. – Със свои транспорт съвместно с горски служители ловци от 10 дружини взеха приците и ги разселиха в подходяще местообитания.”

Разселването на фазани в ловностопанския район на сдружението е ежегодно, освен това ловците от ЛРС-Тетевен обогадяват дивата природа с по 30 кеклика и полудиви патици.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“СЛР – Ловно-рибарско дружество “Тетевен” – гр. Тетевен
Пощ. код: 5700
Телефон: 5 -25-41
Мобилен: 0888 987 190

Реклама

ЛОГО - СЛРБ