ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

600 фазана на 45-дневна възраст пристигнаха в ЛРС-Шумен

разселване шумен

По традиция ЛРС-Шумен всяка година осигурява големи количества фазани, които се разселват в най-подходящите местообитания в ловностопанския район на сдружението. В началото на седмицата бяха доставени 600 броя, които са закупени от производственото стопанство на фирма “Сокол-БЛРС” в град Русе, като половината са  по заявка на самите ловни дружинки, а другите са по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

„Птиците са на 45-дневна възраст и са в много добро състояние и ще бъдат доотгледани още толкова време във волиера на сдружението в село Ивански“ – сподели ловният специалист на сдружението Стоян Иванов. – До месец предстои да се доставят от фермата в Сливен 800 яребици, а от Луковит 200 полудиви патици. ЛРС-Шумен има и специална програма “Задивечаване”, за която всеки от ловците има своя принос.

Георги Ников

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество „Сокол – Шумен” – гр. Шумен
Пощ. код: 9700
Мобилен: 0894 677 077

Реклама

ЛОГО - СЛРБ