ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловците говорят – ЛРС-Русе подготвя разселване на 6400 фазана (ВИДЕО)

разселване русе

Както всяка година Русенското ловно-рибарско сдружение извършва разселване в дивата природа на голямо количество разселени фазани.

През юни сдружението поетапно получава 6400 фазанчета на 45-дневна възраст от производственото стопанство на фирма “Сокол-БЛРС” в Русе, които след доотглеждане във временни волиери ще намерят своите нови местообитания в ловностопанските райони на 37 ловно-рибарски дружини. Сдружението е закупило 3200 птици, а още толкова получава по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

„Около 80% от дружините ни разполагат с временни волиери за доотглеждане на птиците – казва специалистът по лова в сдружението Николай Христов. – Адаптирането след разселване на фазаните е много добро, имаме стабилни запаси от този вид дивеч, годишният отстрел е около 2000 птици в зависимост от условията и интересът на ловците към този вид лов.”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество Филип Тотю – Русе – гр. Русе
Пощ. код: 7000
Телефон: 82-09-25
Мобилен: 0878 661 068

Реклама

ЛОГО - СЛРБ