ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Долни чифлик  – Добра слука на диви свине в Лонгоза

лов долни чифлик

Две са групите на ловната дружинка в град Долни чифлик, която е част от ЛРС ” Балкан” в общинския център. Председател на едната група е Ради Енев, който разказва, че в нея членуват около петдесетина ловци на различна възраст. Колективът е много сплотен, като между ветераните и младоците има истински приятелски отношения.

“Миналият сезон отчитаме като добър в отстрела на едрия дивеч. Слуката ни са 11 диви свине, а е имало години, когато сме завършвали по две-три .  Което е от значение, не сме намирали съмнителни животни от заболявания с АЧС, както и не сме срещали трупове на умрели от болестта. Три са ловищата ни, като в едно от тях използваме съвместно с другата група” – казва Ради Енев.

Най-големият глиган през последния сезон е отстрелял Петър Кръстев -над 160 килограма. Но по-важното е, че донеся много добър трофей на щастливеца с дължина на глигите 23 сантиметра.  Най-много диви свине е отстрелял Неделчо Пасков. Естествено, отчита се, че успехът се дължи на добрите грижи, които ловците от дружинката полагат постоянно в ловищата на Лонгоза. Над три тона царевично зърно и пшеница са използване за подхранване в на местообитанията. Три са хранилките за едър дивеч, в това число и една електронна, която винаги е заредена, посещава се от дивите животни. Две са хранилките за фазаните и яребиците, доста са птиците в района, но на тях ловците не ловуват с цел увеличаване и запазване на популацията им. Много усилия се полагат и за прочистването на ловностопанските районите от хищници, чиято популация е изключително голяма.

Най-активно в ловностопанските мероприятия се включват ловците Свилен Ранчев, Неделчо Пасков, Петър Кръстев, Живко Димитров, като всички са млади и правят всичко възможно за доброто стопанисване на дивечовите запаси. Ловците от ЛРС-Долни чифлик са убедени, че през следващия сезон ще имат успешни ловни излети, тъй като наблюдават в ловищата движение на диви свине, сред който майки с малки приплоди.

ЛРС-Годеч – Сезон под знака на дивата свиня

Георги НИКОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Балкан” – гр. Долни чифлик
Пощ. код: 9120
Мобилен: 0886 822 819

Реклама

ЛОГО - СЛРБ