140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Дюлево – Заслоните са нужни за почивка и разбори след лова

заслон дюлево

Дядо Димитър Ралеников е баща на председателя на дружината в с. Дюлево към ЛРС-Панагюрище. Ветеранът отдавна е пенсионер, но няма седмица през цялата година да не обиколи 18 хранилки и да ги зареди. В ловните полета на тази дружина изобилстват ниви, засети с житни култу­ри, слънчоглед и люцерна, в които до насита похапват диви свине, сърни и елени.

„Сега строим заслон във второто ни ловно поле – ус­михва се добрият ловец. -Той е в близост до водоиз­точника на селото ни. Има площ от 35 кв. м и там ще се събираме за ловни излети и да обсъждаме как е ми­нал ловът. Такава база там е необходима. В другото ни ловно поле „Гатера“ имаме хижа и определено място – ограждение за останките от отстреляните диви свине за задгробване. През идващия ловен сезон се надяваме на много добри емоции, защото констатираме добра попула­ция на диви свине.“

При нас дивечът похапва и плодове от овощни дървета. Някога нашите съселяни, пре­ди още да се появи ТКЗС-то в Дюлево са имали малки ниви и тогава на синори са засаждали ябъл­ки, сливи, круши и други плод­ни дървета. След години тези земи вече не се обработват, но плодните дръвчета дават плод, който не се бере от на­стоящите му собственици, а най-малко от ловците.

И в двете ни ловни полета има десетки такива плодни дръвчета, те дават плодо­ве, които капят по земята и дивечът настървено ги консумира. За много от тези дървета се грижим, режем клони и тръни. Мислехме да засадим плодни дръвчета, но няма нужда, има достатъчно плодове и за едър дивеч, и за пернати.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество „Глиган” – гр. Панагюрище
Пощ. код: 4500
Телефон: 6-36-43
Мобилен: 0879 545 942

Реклама

ЛОГО - СЛРБ