ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС–Антоново – Година, която дълго ще се помни

събрание антоново

При изключително стриктна организация заради пандемията премина общото събрание на ЛРС в град Антоново. Разредени по столовете бяха делегатите, които представяха дружинките в Тузлука, и задължително с маски според изискванията. Доклада на УС за изминалата година изнесе Румен Рафаилов, който трета година е председател на сдружението. С цифри и факти той проследи всичко сторено от ловците през отчетния период, а най-хубавото е това, че за първи път има толкова голям отстрела на диви свине – 950, което е с повече от 300 над постижението в предходния сезон.

събрание антоново

Това е най-добрият резултат в Североизточна България и при това, че не са открити съмнителни животни да носят АЧС или пък да са намерени трупове на диви животни. Забележителното е, че има дружинки, които завършиха сезона с над стотина слуки, а някои, достигнаха и до 140-150 броя, което говори за добре стопанисване на дивите животни. Освен прасета, добра е популацията и на благородните елени и сърните, Първа градска дружинка в Антоново отстреля и приплод на елен. Ловците са отстреляли 925 пъдпъдъка, както и гургулици и гривяци, цифрата обаче показва, че птиците са по-малко от бройката на дивите свине. Отстреляни са 140 чакали и 80 лисици.

Георги НИКОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – 2001” – гр. Антоново
Пощ. код: 7970
Телефон: 22-54
Мобилен: 0887 401 332

Реклама

ЛОГО - СЛРБ