ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Асеновград – Отново единодушен вот за д-р Георги Хаджиламбрев

събрание асеновград

На 6 юни на проведено­то годишно отчетно-изборно събрание асеновградското сдружение „Сокол” – Асеновград.

В подробния и точен доклад на председателя д-р Георги Хаджиламбрев бяха предста­вени състоянието и дейност­та на сдружението, работата и усилията на всяка отделна дружина.

„Пандемията – каза д-р Хаджиламбрев – проме­ни света и даде отражение навсякъде. Сдружението не е останало безучастно в тези времена на изпитание. Членовете на сдружението оказваха помощ на болни, възрастни и самотни хора. Те ги снабдяваха и продължават да правят това с храна, лекарства, материали и други услуги.”

Председателят благодари за тази дейност на ловците от дружините в селата Три Могили, Яворово, Добралък, Добростан, които бяха сред най-активните в благотвори­телната дейност.

Ловни бази са съградили ло­вците в Три Могили, Трета асеновградска дружина и До­бростан. Изградено е и може вече да се ползва стрелбище за нарезно, късоцевно и дъл­гоцевно оръжие на територия­та на комплекса „40-те извора” край Асеновград.

Д-р Георги Хаджиламбрев бе преизбран единодушно за председател на сдружението и за следващия мандат. Де­легатите гласуваха и за 31-и член на УС, както и отново за тримата от Контролния съвет с председател Костадин Се­мерджиев.

За първи път след извънредното положение – ЛРС-Годеч проведе общо събрание

С голямо внимание бе изслушано изказването на инж. Васил Василев, предсе­дател на УС на НЛРС-СЛРБ, който сподели впечатленията си от дейността на сдружение­то и посочи, че ЛРС „Сокол“ – Асеновград е едно от воде­щите сдружения в страната по численост и ползотворна ак­тивност. Инж. Василев говори още за редица неща, свързани с епидемията от коронавирус, както и за предстоящи законо­ви въведения от парламента и от ЕС. Той коментира темата за пораженията от АЧС, коя­то се появява в много ловни райони на сдружения, където ловците намират още мъртви свине, а живите са кът. Инж. Василев обърна внимание на това, да не се подценява разселването на дивеч и коментира заплахите, които идват от подмяната на оловните муниции със сто­манени и санкциите, грозящи ловуването с оловни муниции във влажни зони.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – Асеновград” – гр. Асеновград
Пощ. код: 4230
Телефон: 6-74-50
Мобилен: 0879 530 080, 0879 530 085

Реклама

ЛОГО - СЛРБ