ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Девин зариби с 3000 пъстърви две реки и поиска режим „хвани-пусни“ за част от р. Девинска

зарибяване девин

На 18 юни ЛРС-Девин зариби с 3000 балкански пъстърви Буйновска река и река Девинска. Зарибителният материал е закупен от рибарника в Триград и предлага много качествени еднолетни рибки. В сдружението членуват около 50 риболовци, а иначе издават риболовни билети на 900 души. Зарибяването се извършва със средства на сдружението, средства по Националната програма за поддържане на видовото разнообразие и устойчивото ползване на ихтиофауната на НЛРС-СЛРБ, както и със спонсорството на Марко Кощинаров, собственик на малък ВЕЦ.

зарибяване девин

„Поетапно зарибяваме реки и водоеми, като се съобразяваме с интересите на рибарите от сдружението – казва специалистът по лова в ЛРС-Девин Владимир Пейков. – Преди месец зарибихме с еднолетни дъгови пъстърви яз. „Цанко камък“ и яз. „Тешел“.

зарибяване девин

Ръководството на ЛРС-Девин е изпратило официално писмо до министъра на МЗХГ Десислава Танева, с което предлага да се обособи зона по река Девинска с режим „хвани-пусни“ в участъка от границата със защитената местност „Поречието на река Девинска“ до вливането на реката в яз. „Цанков камък“.

Сайтът SLRB.BG ще проследи развитието по този случай.

Вижте пълния текст на документа по-долу.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – гр. Девин
Пощ. код: 4800
Мобилен: 0884 377 085

Реклама

ЛОГО - СЛРБ