ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Годеч – Курсове преминаха 54 нови ловци

нови ловци годеч

Въпреки усложненията, наложени от противоепидемичните мерки, в годечкото сдружение приключи курса за кандидат ловци. Общо 54 човека, предимно млади хора, премина през всичките изисквания по отношение на теоретична подготовка, тестове, писмен и устен изпит, за да се явяват на последната права – на стрелковия полигон. И там изпитанията преминаха успешно и всичките кандидати добиха правоспособност.

нови ловци годеч
Изпитната процедура върви по всички правила

Цялата организация по провеждането на курсовете се падна на ръководителя на сдружението Радослав Димитров, а като лектор се включи и Георги Младенов, експерт в НЛРС-СЛРБ. Наложи се някои лекции да се проведат онлайн, но такива бяха условията и всички се съобразяваха с изискванията за максимално ограничаване на преките контакти. Впрочем, самите изпити също се проведоха при строги сатинарни и протиоепидемични условия, с допускане на максимум трима кандидати в залата и без да се стига до струпване на много хора.

Председател на изпитната комисия беше Владимир Минчев от РДГ-София, а членове Радослав Димитров и Мила Георгиева от ТП ДГС – Годеч.

В крайна сметка от сдружението изразиха задоволство от разбирането на курсантите, от старанието им и положените усилия, за да придобият нужните им умения и да са на висота при участието им в ловни излети и ловностопански мероприятия.

Младен ДОБРЕВ

 

Новите ловци пред сградата на сдружението в Годеч

Изпитната процедура върви по всички правила

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение Ловно-рибарско дружество – Годеч – гр. Годеч
Пощ. код: 2240
Мобилен: 0885 416 029

Реклама

ЛОГО - СЛРБ