ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС – Горна Оряховица – С 2200 фазанчета се увеличава дивечовото богатство

разселване горна оряховица

2200 фазанчета на 45-дневна възраст взе от фазановото стопанство в Русе сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сидер войвода” в Горна Оряховица. Половината от тях са по Националната програма за разселване на дивеч, а останалите – купени със собствени средства.

разразселване горна оряховица

 

Птиците пристигнаха със специализиран транспорт на фирма „Сокол-БЛРС”в добро състояние, всяка ловна дружина получи заявените предварително от нея бройки и ги пусна в своя волиер  за адаптиране.
От всички ловни сдружения във Великотърновска област горнооряховското разселва май-много фазани. Бройките са впечатляващи, всяка година едни и същи. А за улеснение на адаптирането към местните условия, преди малките птици да бъдат пуснати в ловните полета, всяка дружина си направи свой волиер, в който се грижи за тях.

разселване горна оряховица

 

В сдружението не са малко любителите на птичия лов. Те са доволни от разселването, защото има по какво да стрелят, когато според закона дойде сезонът за ловува на разселен фазан.
Друг пернат дивеч сдружението не взема. Както обясни специалистът по ловно стопанство на ЛРС-Горна Оряховица Георги Станев – до преди време опитвали да разселват яребици и полудиви патици, но установили, че няма ефект и се отказали, защото така само се харчат безсмислено средства.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сидер войвода” – гр. Горна Оряховица
Пощ. код: 5100
Мобилен: 0878 928 287

Реклама

ЛОГО - СЛРБ