ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Кърджали – Зарибиха  с 400 сомчета язовир „Кърджали”

Ловно-рибарското сдружение в Кърджали зариби на 25 юни с 400 осемсантиметрови сомчета язовир „Кърджали” край с. Главатарци. Зарибяването беше извършено в присъствието на ловния надзирател към сдружението Ферхад Ахмед и инспектори от отдела на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в града.

През миналото лято сдружението зариби с над 4000 шаранчета язовирите „Кърджали” и „Студен кладенец”.

Ежегодно сдружението разходва най-малко пет на сто от стойността на продадените през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на водоеми.

„Зарибяването е традиция за нас. Досега пускахме предимно шаранчета, този път се спряхме  на сомчета – каза председателят на сдружението Васил Дончев. – Първото зарибяване на язовир „Кърджали” със сом е извършено преди около петдесет години. Рибките са били уловени и пренесени от язовир  „Ивайловград”. Целта ни е да обогатим рибното богатство на водоемите за любителски риболов.”

Валери КОВАЧЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Кърджали” – Гр. Кърджали
Пощ. код: 6600
Телефон: 6-22-60
Мобилен: 0886 060 341

Реклама

ЛОГО - СЛРБ