ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-София-изток разсели 300 полудиви патици

разселване патици

На 25 юни ЛРС-София-изток извърши разселване в ловностопанския си район на 300 полудиви патици, които намериха своите нови местообитания в три водоема край селата Яна и Челопечене. Патиците са доставени от производственото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС” в Луковит. 150 от птиците са закупени със собствени средства, а другите 150 са предоставени по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

60-дневни диви зайци за разселване доотглеждат в ЛРС-Гълъбово (ВИДЕО)

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “София – Изток” – гр. София
Пощ. код: 1000
Телефон: 981-32-03
Мобилен: 0896 019 040

Реклама

ЛОГО - СЛРБ