ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Тервел разсели 750 фазана в  ловните си полета

разселване тервел

На 12 юни ЛРС-Тервел получи от производственото стопанство на фирма “Сокол – БЛРС”  в Русе 750 фазана, които веднага бяха разселени в ловищата на десетте ловни дружинки. От тях 500 са закупени със средства на дружинките, а 250 са като бонус по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ. Птиците са от основното стадо след яйценос и се разселват за увеличаване популацията на фазаните, която от няколко години е много добра в Добруджа.

„Ловците разчитат много на излетите за пернат дивеч, което се доказа през последния сезон, когато заради АЧС нямаха никакъв успех при дивите свине“ – каза председателят на ЛРС-Тервел Нико Радев.

Председателят на дружинката в село Полковник Савово Пенко Пенев допълни, че от доставените възрасни фазани се оставят двайсетина бройки във волиера,  за да се събират яйца за залагането им в инкубатора за добиването на малки фазанчета, които след доотглеждането им ще бъдат пуснати в ловищата, както това става всяка година.

На 1 юли сдружението ще получи и 300 яребици от производственото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ в Сливен, което ще даде възможност за увеличаване ятата на тези птици.

Георги Ников

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Ловно-рибарско дружество – Тервел” – гр. Тервел
Пощ. код: 9450
Мобилен: 0883 304 429

Реклама

ЛОГО - СЛРБ