ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Над 600 дка дивечови ниви са планирали хасковските ловци

дивечови ниви хасково

Изхранването на дивеча се нуждае от подпомагане, с този мотив всички ловни дружинки влагат собствени средства и доброволен труд за изпълнение на дългосрочния план на сдружението. За ловния сезон 2020-2021 г. Управителният съвет  на ЛРС-Хасково е  запланувал създаване на 620 дка дивечови ниви. Най-големи площи са предвидени в землищата на  Минерални бани, Криво поле,  Долно Ботево, Сърница, Тънково и други села.  В плана за осигуряване на добра фуражна база влизат и 214 дка ливади.

дивечови ниви хасково

Отлично се развиват посевите в дивечовите ниви на територията на дружинките в Караманци, Мандра, Николово и на други места, които навреме засяха подготвените площи. Нивите са засети с царевица, сорго и други подходящи за дивите животни зърнени култури.

дивечови ниви хасково

Очакванията са, че вложените от ловните дружинки средства ще дадат добър резултат в стремежа  да се създават оптимални условия за развитие на дивечовите популации в хасковския край. Работата в тази насока е  предмет на обсъждания  и на отчетните събрания на  дружинките, чието провеждане е  вече  възобновено след прекъсването им заради епидемичната обстановка.

Златка Михайлова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Ловно-рибарско дружество Хасково” – гр. Хасково
Пощ. код: 6300
Телефон: 62-20-11
Мобилен: 0878 669 471

Реклама

ЛОГО - СЛРБ