ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Отчетоха добър ловен сезон в ЛРД-Марково

лолвен сезон марково

Ръководството се е поста­рало дружинката, която е част от ЛРС-Каспичан, да води добър организационен жи­вот, макар че е много голя­ма – близо 90 ловци, но меж­ду ветераните и младоците има добро разбирателство.

Затова и слуката през последния ловен сезон е богата. Отстреляни са 26 диви свине, изпълнението на предвиденото е над 90 на сто от плана за отстрел и най-важното – няма съмнителни животни със заболяване, както и не са открити трупове на умрели животни от АЧС.

Най-големият гли­ган е бил отстрелян от Руси Пенев – бай Руси. След като дивакът ранил две кучета, точният стрелец го събо­рил смъртоносно. Трофеят му е много добър – 23 см са глигите му. Отстреляни са и шест млади благородни елена и приплоди.

Преди откриването на се­зона в ловищата се чувала песента на пъдпъдъците, а по време на лова земите вече са били изорани от зе­меделските производители и къде да се търсят в уга­рите птиците. Въпреки това, са имали отделни слуки както на пъдпъдъци, така и на гургулици, а в последния сезон се появили и повече гривяци.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение на ловците и риболовците ”Балкан – 2001” – гр. Каспичан
Пощ. код: 9930
Мобилен: 0898 835 148

Реклама

ЛОГО - СЛРБ