НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В ЛРС-Крушари се подготвят за разселване на фазани

разселване крушари

В ЛРС-Крушари, област Добрич,  продължават активно работата по обогатяване на дивата природа чрез разселване на пернат дивеч. Усилията основно са насочени към разселване на фазан и яребица с цел повече успешни ловни излети. Дамян Калчев, председател на дружината в с. Лозенец, и неговите колеги от дружинката в момента се грижат за адаптацията на 200 броя 45-дневни фазани.

разселване крушари

Птиците се настанени за определен период във временен волиер, изграден в ловностопанския район при спазване на общите правила. Предстои закупуването и доставката на още 600 броя 90-дневни фазани, което е част от изпълнението на ловностопанския план на сдружението.

Николай МИРЧЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение за ловците и риболовците „ЛРД Крушари” – с. Крушари
Пощ. код: 9410
Мобилен: +359 877 446 081

Реклама

ЛОГО - СЛРБ