ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

23-годишният Стефан Светецов е новият председател на ЛРС-Кресна

Извънредни обстоятелства наложиха годишното отчетно общо събрание на ловците от ловно-рибарско сдружение “Синаница” в град Кресна да бъде и изборно. Съдебен спор за легитимността на избрания председател Иван Димитров преди две години за нарушени процедури при провеждането на избора беше спечелено на две съдебни инстанции в Благоевград и София от ищеца Красимир Спасов – представител на дружинка в Кресна.

събрание кресна

В предложения отчет на председателя Иван Димитров бяха посочени положителни тенденции за дивечовите запаси, колегиална толерантност и микроклимат между и вътре в дружинките, съобразяване и спазване на всички изисквания за ползване и боравене на ловно оръжие, непрекъснат мониторинг за рисковете от африканската чума по свинете, по-ефективна борба с хищниците.

За стабилизиране на финансовото състояние беше предложено и прието размерът на членския внос да се увеличи с пет лева и да стане 40 лева, а встъпителния членски внос от 120 се завишава на 150 лева.

събрание кресна

С най-голям интерес се очакваше изборът на нов председател на сдружението. Направени бяха три поименни предложения за Стефан Светецов, Иван Димитров и Стоян Йоргов, като последните двама си направиха аргументиран самоотвод и остана да се гласува само за Стефан Светецов. След направеното тайно гласуване по утвърдените уставни правила, комисията по избора обяви резултатите – 31 делегати са гласували “За” и 11 –„Против”. Така на практика  ловното сдружение в Кресна избра  най-младия председател на УС в собствената история и сред колегите си в региона, а може би и в страната – 23-годишния Стефан Светецов.

“Младостта не е порок”, а в този случай е и нова надежда за успешен мандат.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно сдружение “Синаница” – гр. Кресна
Пощ. код: 2840
Телефон: 89-88
Мобилен: 0887 303 995

Реклама

ЛОГО - СЛРБ