ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-София-изток набляга на яребиците

софия разселване

В края на август ловците от ЛРС-София-изток получиха 120 броя яребици, 80 от кои­то са закупени със средства на ловците от стопанството на фирма „Сокол – БЛРС” край Сливен, а 40 са предос­тавени по Националната про­грама за задивечаване. Пти­ците са на 90-дневна възраст и ще бъдат адаптирани във волиера на сдружението, а когато дойде времето – раз­селени в ловностопанските райони на дружинките. 60 броя яребици ще зарадват ловците от дружинката в Челопечене, 30 броя ще на­мерят нов дом в полетата на Казичене и още 30 ще бъдат разселени в ловищата на ко­легите от село Яна.

Яребиците са в отлично състояние и са издържали дългия път от стопанството до волиера на ЛРС-София- изток без никакви загуби. Ловците споделят радостта си от крепкото здраве на пти­ците и са сигурни, че всички­те 120 екземпляра ще дадат своя неимоверен принос за обогатяване на дивите попу­лации в ловищата на сдру­жението и опресняване на кръвта им.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “София – Изток” – гр. София
Пощ. код: 1000
Телефон: 981-32-03
Мобилен: 0896 019 040

Реклама

ЛОГО - СЛРБ