ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-София-север – Фазани радват ловците

разселване софия-север

На 8 септември ЛРС- София-север получи 450 фазана на 90-днев­на възраст от стопан­ството на фирма „Со­кол – БЛРС” край Русе. 300 броя от птиците са закупени със средства на ловците от сдруже­нието, а останалите 150 са предоставени по На­ционалната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ. Фазаните бяха настанени във вре­менен волиер, където в следващите седмици ще се адаптират към живот в диви условия, а след това ще бъдат дадени на ловните дружинки за раз­селване – в Балша, Нови Искър, Подгумер, Локор­ско и др. От сдружението споделят, че птиците са в чудесно здраве и се на­дяват фазаните да спо­могнат за обогатяването на дивата популация, която на територията на ЛРС-София-север силно е намаляла с годините.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “София-Север” – гр. София
Пощ. код: 1202
Телефон: 831 90 29

Реклама

ЛОГО - СЛРБ