ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Шумен – Масово подхранване на дивеча в тежките зимни дни

Шумен подхранване

С първите ледени дни ло­вците от 22-те ловни дру­жинки на ЛРС „Сокол“ в Шу­мен продължиха да изнасят фураж в ловищата, защото тревата е обледенена или затрупана със сняг и това се отразява на възможността дивите животни да намират храната си.

„Само за един ден изнесо­хме около 200 кг царевично зърно и 400 кг бали люцерна за подхранване на елените и сърните в една от дружинките“, казва ловният специалист на сдружението Стоян Иванов.

Масово подхранване през тежките зимни дни има във всички ловни дружинки. Сдружението тази година осигури общо 25 тона царевица, 13 тона жито, 2500 кг сол и около 4 тона груб фураж.

Отговорността на ловците да подсигурят необходимата храна за дивеча е много голя­ма, за да не гладуват живот­ните в Лудогорието и Камчий­ската долина.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ