ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловци от Добрич празнуваха Св. Трифон Зарезан в с. Паскалево

ловци трифон зарезан

Преди 14 години една идея обединява група ловци от сдружение „ЛРД-Добрич“ – гр. Добрич, и техни приятели да се събират и да празнуват Трифон Зарезан, както и други български народни обичаи. Само с едно прекъсване те и до днес отстояват дадената дума. Център на ритуала е домът на Илия Михайлов, председател на УС на „ЛРД-До­брич“ – гр. Добрич и член на УС на НЛРС-СЛРБ, кой­то се намира в китното и подредено село Паскале­во, което отстои само на 4 км от международния път Добрич-Кардам-Констанца и на 6 км от об­ластния град.

ловци трифон зарезан

Ето какво сподели госто­приемният домакин: „Тради­цията датира от 2007 г. Всяка година се събираме и винаги по време на официалната част вземаме по едно реше­ние. Миналата Стоян Госпо­динов, главен художествен ръководител на ПФА „Доб­руджа“ в Добрич и член на нашата група, предложи на празника на св. Трифон За­резан всички да се облечем в народни носии, характерни както за Добруджа, така и за Тракия, откъдето преди повече от два века по тези земи идват нашите деди. Из­пълнихме решението и през целия ден всички бяхме облечени в красивите народни носии.

Зимното подхранване на дивеча в ЛРС-Хасково продължава на пълни обороти

Нахлупихме калпаците и бяхме готови да дадем на­чало на празника. Към всич­ко това добавихме и една добруджанска каруца с два здрави, празнично украсени коня, с която се придвижи­хме от входната табела на моето родно село Паскалево до дома ми. Част от нас бяха с каруцата, а останалите ни следваха. Предизвикахме интереса на паскалевци, ус­мивките на млади и стари по улиците, по които минахме, под съпровода на музикан­тите от оркестър „Добру­джански авлиги“. Това, което правим всяка година, не е самоцелно. Искаме все по­вече хора да разберат, че нашето хоби не е свързано само с лова.

ловци трифон зарезан

През по-голямата част от годината членовете на ловно-рибарските дружини се занимават с грижа за жи­вотните, осигуряването на фураж, вода, сол. Всяка го­дина разселваме фазани и яребици. Имаме решение за възстановяване популацията на зайците в Добруджа. Правим усилия да намалим броя на хищниците – чакали, скитащи кучета, лисици и др. Към всичко това добавяме и уважението към българските празници, стигнали от дедите ни до нас, които продължава­ме да тачим. Всичко друго е усмивки, добро настроение и наздравици. Ще добавя, че само половината от гру­пата ни са ловци, но всички ни свързва приятелството. Празнували сме заедно със съпругите си и то не само в Паскалево, но и в други сели­ща, както и сред природата. С всичко, което правим, ние укрепваме българската традиция на празника и другарствотомежду нас.”

ловци трифон зарезан

Всеки от участниците в празника се включи в заряз­ването на лозите на своя домакин, отпиха по глътка от червеното му вино и му пожелаха да налее в бъчви­те двойно повече през тази година. Сред смях и добро настроение пред дома му се изви кръшно добруджанско хоро, а след това всички за­едно седнаха на богатата празнична трапеза. Разиск­ваха оживено качествата на вината от реколта 2020 г., опитаха различни пивки ракии и вкусни мезета, до­машно производство. Роди се и ново предложение за организирано празнуване, след като отмине вълната от коронавируса. Вдигаха се тостове за всички с по­желания за здраве на семей­ствата им, за мир и плодо­родие.

­Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ