ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Тодор Икономово – Всяка седмица се зареждат хранилките

подхранване тодор икономово

Ловци от сдружения в Североизточна България не спират грижите си за ловните райони, а най-вече засилиха подхранването по време на мразовитите и снежните дни, когато на отделни места имаше и снегонавявания. Така беше в Лудогорието и в Добру­джа, а за да получават нужната храна, ловците от дружинките търсеха най-добрите местообитания, като с високопроходими машини превозваха фуража, където зареждаха царевично и пшеничено зърно за фазаните, яребиците и дивите зайци, както и бали люцерна и сено за благородните елени и сърните. Ето каква е ситуацията в дужината на с. Тодор Икономово.

ЛРС-София-юг – Зимата е мека, животните – сити

„Още в първата събота на февруари група ловци от нашата дружинка в с. Тодор Икономово излязохме на излет за регулиране на хищниците, а след това в добруджанската гора заредихме с царевично зърно местообитанията на дивеча, защото след снеговалежа дивите животни трудно намираха храната си. На две места изсипахме по чувал царевично зърно. Занесохме и 4 бали люцерна, които ги заредихме за благородните елени и сър­ните в четирите изградени хранилки“, казва председателят на дружинката в с. Тодор Икономово Пейчо Пейчев, която е от състава на ЛРС „Станата” в гр. Нови пазар.

Редувайки се, ловците в тази дружинка всяка седмица из­лизат в ловищата и изнасят достатъчно фуражи, които бяха осигурени през есенните дни, за да не гладува дивеча през мразовитите зимни дни.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ