ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Дупница – Набелязаните задачи се изпълняват

дупница нови

55 души се записаха за предстоящите курсове за ловци, организирани от лов­но-рибарското сдружение в Дупница, съобщиха оттам. „Имаме право да обучим 77 нови ловци и продължава­ме да набираме кандидати,” каза ловният специалист към сдружението Кирил Боцев. Тази година ще проведат и курс за подбо­рен отстрел. И двете обу­чения ще се водят от инж. Здравчо Тодоров, директор на Регионалната дирекция по горите в Кюстендил, и Любомир Атанасов, ловен надзирател към сдружение­то. Тодоров ще преподава теорията, а Атанасов, който е сред водещите стрелци не само в региона и отговаря за стрелбищния комплекс на ЛРД-Дупница край с. Червен брег, ще води прак­тическите занимания. Мина­лата година от сдружението обучиха 70 нови ловци, кои­то вече са част от ловните дружинки в района.

ЛРД-Тодор Икономово – Всяка седмица се зареждат хранилките

Стана ясно още, че след 20-ина дни местните ловци ще разселят яребици. Чакат и указания за таксацията на дивеча.

„В края на февруари или началото на март ни пред­стои разселване на 600 пол­ски яребици. Ще ги получат почти всички дружинки. Изключени са само дружин­ките в планинските райони, където няма подходящи ус­ловия за този вид. Чакаме и указания за преброяването на дивеча. Все още не зна­ем дали ще се проведе“, уточни Кирил Боцев. Както е известно, миналата година таксацията бе пропусната заради пандемията.

Юлияна КОЛЧАКОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ