140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Хасково -Потегнаха хранилките и ги заредиха с фураж

хасково хранилките

Падналият обилен сняг в община Хасково активира ловците от сдружението в по­дхранването на дивеча. Дру­жинките веднага излязоха в своите райони и за пореден път заредиха хранилките. Освен през седми­цата зимните грижи за диве­човото богатство бяха акцент и в ловните излети през се­зона, подчертава инж. Ста­нимира Гърова, специалист по лова в сдружението в Ха­сково.

Ловците не само транспор­тираха нови количества хра­на. Те огледаха какви щети са нанесли мокрият и тежък сняг и януарският вятър. На доста места имаше обърнати или счупени хранилки. Дру­жинките взеха всички мерки и в кратки срокове отстраниха повредите.

ЛРС-Провадия – Дружинките осигуряват достатъчно храна за дивеча

Сред първите, които тръг­наха по снежните пътеки към хранилките и солищата, са дружинките в селата Сира­ково, Стамболийски, Силен и др.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ