ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Исперих – Осигуриха царевично и пшенично зърно за птиците

исперих подхранване

„Ловците с отговорност се отнасят по въпросите за доброто стопанисване на съоръженията, в които се поставя фуражът и хранилките са винаги заредени. Разбира се, помага и топлата зима и по-малкото сняг, който падна в Лудогорието. Ние осигу­рихме над 10 тона царевично зърно, както и пшеница, с част от това количество бяха подхранени дивите животни през снежното време, когато посевите бяха замръзнали. Общо взето, навсякъ­де се работи добре“, заяви ловният специалист на ЛРС Исперих Здравко Георгиев.

ЛРС-Провадия – Дружинките осигуряват достатъчно храна за дивеча

Добре се трудят дружинките в селата Богданци, Ловско, Вла­димировци, Малък поровец, Сушево, Вазово, Свещари и на други места. Особено се обръща вниманието за постоянното зарежда­не на хранилките на фазаните и на яребиците, чиято популация се увеличава, а през снежните виелици трудно намират храна. По този начин ловците успяват да спасят птиците през зимните дни.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ