ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Кубрат – В Лудогорието се грижат за трапезата на дивеча

На втория ден след падане­то на януарския сняг ловците от дружинката в Кубрат, която е част от сдружението в лудо­горския град, нарамиха чува­лите с фуража, за да заредят местообитанията на дивеча, да не гладуват животните, тъй като имаше и снежни на­вявания и те трудно намираха храната си. Председателят на дружинката Слави Кирилов за­яви, че още в съботната утрин ловците са изнесли 2 чувала царевично зърно, за да подхра­нят фазаните, чиято популация от години е много добра, а и грижите за птиците са постоян­ни, местообитанията са много подходящи за възпроизвод­ство. „С машината вървяхме из ловищата и хвърляхме с ръце зърното, което фазаните го намираха. Освен това в хра­нилките поставихме и две бали люцерна за осигуряването на фуража за благородните елени и сърните“, споделя дългого­дишният председател Слави Кирилов.

ЛРС-Хасково -Потегнаха хранилките и ги заредиха с фураж

„Много старателно се включ­ват нашите ловци в подхран­ването на дивеча. Така беше и през последните снежни дни, когато имаше и навявания, те потърсиха най-запазените ра­йони, за да изсипят фуража. Те са убедени, че само по този начин ще задържат дивите жи­вотни в ловищата си“, споделя председателят на ЛРД-Гориче­во, която е част от ЛРС-Кубрат Кенан Кямилов.

Снегът донесе радост зара­ди дългото засушаване през миналата година, но и вятъ­рът повреди някои от съоръ­женията. Ловците веднага ги постегнаха, направиха и нови хранилки, с което се увеличи броят им. Осем бали люцерна бяха изсипани в хранилките, които са за благородните еле­ни и сърните. Това стана на пет места в Лудогорието, където местообитанията са най-до­бри. Осигурени бяха определе­ни количества царевично зър­но и разпръснати на 4 места за фазаните, чиято популация е много добра.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ