ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Провадия – Дружинките осигуряват достатъчно храна за дивеча

провадия подхранване

  ” Дружинките от нашето сдружение всяка година си осигуряват царевично  зърно, както и пшеница, а така също и бали люцерна и сено. Такива например са тези от селата Бозвелийско, Венчан, Невша и други, където добре стопанисват дивите животни”, казва Янко Горанов, специалистът по лова в ЛРС-Провадия.

  В една част от дружинките се снабдяват с по 10-15 тона царевично зърно, а и жито. Всичко става със собствени средства, като се намират и възможности за закупуването на допълнителни количества, както това е в ловната дружинка в село Славейково.

“Имаме осигурени над 10 тона царевично зърно, пшеничени отсевки, както и царевица на кочани. Значително се увеличи популацията на дивия фазан, който е голяма атракция за ловците, същото се отнася за яребиците”, сподели секретарят на дружинката в село Венчан Димитър Димитров.

Пламен Тончев, председател на ловната дружинка в село Невша, е категоричен, че всеки ловец проявява отговорност при зареждането на хранилките за дивите животни, затова и всеки сезон се отчита добра слука по време на излетите.

ЛРС-Дупница записа 55 кандидат-ловци, ще разсели 600 яребици

“Пет са нашите ловни полета, където хранилките не остават празни. Това, естествено, означава, че дивечът се задържа в района и не търси храната си на други места. Имаме изградени и специални хранилки за яребиците, фазаните и за дивите зайци. Общо сме осигурили около 5 тона царевично зърно, както и определени количества пшеница”, твърди Пламен Тончев.

  Ловният специалист на ЛРС-Провадия Янко Горанов допълва, че в дружинките  ловците ремонтират през зимния период досегашните хранилки, защото те пострадаха от зимните ветрове и снеговете, изграждат се и нови, които се зареждат с нужните фуражи. Предстои специалистите от ДГС да извършат проверки за тяхното състояние и как се работи в провадийския ловностопански район.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ