ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Велико Търново – На прелетен дивеч им провървя, на водоплаващи – не толкова

велико търново

И на търновските ловци не им провървя през този ловен сезон с дивите свине, затова пък мнозина могат да се похвалят със слука с разрешените за отстрел пернати. Първо бяха пре­летните птици. Макар че в началото, както обикновено, такъв дивеч не се виждаше често в ловните полета, по­сле на ловците им потръгна. Сега сдружение „Ловно-ри­барско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново отчита, че не е имало про­блем с прелетните птици и отстрелът е бил нормален, като най-добри са резулта­тите от ловните излети за гривяци и пъдпъдъци. Най- добре се справиха в лова на прелетен дивеч дружините в полския район на общината – Водолей, Дичин, Никюп, Ресен, Русаля, Самоводене, Хотница.

На Югозапад – Слаба слука на диви свине, добра – на хищници

Положението с разреше­ните за лов водоплаващи пернати обаче е по-друго. Сега ловците трябваше да разчитат най-вече на мест­ните птици, след като зара­ди необичайно високите за зимния сезон температури прелетът от север се ока­за слаб. Затова отстрелът беше съсредоточен върху местните диви патици и гъс­ки. Сред успешните ловци са тези от дружината в с. Шемшево, която отчете за януари 90 отстреляни таки­ва водоплаващи.

велико търново

А за да има по-нататък по­вече слука в лова, в начало­то на февруари ЛРС-Велико Търново започна с разселването за 2021 г., като взе от фаза­нарията край Русе на първо време малък брой – 150 три­месечни фазани. Както ви­наги, те бяха разпределени между дружините, в чиито ловни полета тези птици ще намерят добри условия за живеене.

Предвидено е разселване на фазани и през лятото. Колкото до водоплаващия дивеч, Управителния съвет на сдружението прие ре­шение да не взема повече такива птици, а ловците да разчитат най-вече на мест­ните, които се размножават успешно.

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ