ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

476 яребици разселват в ЛРС-Сливница, очакват и 50 диви заека

сливница разселване

Дребният дивеч вече сериозно е застъпен като реализация в ЛРС-Сливница. Миналата година са разселили 50 заека, тази година също имат заявка за толкова. И яребицата е на предна позиция, увеличението на популацията й е значител­но след сериозното разселване през годините.

ЛРС-Враца – 700 фазана за пролетно разселване пристигнаха от „Дунав“-Русе

Тези дни сдружението взе 476 яребици на 270-дневна въз­раст от стопанството на „Сокол-БЛРС“ във Враца, като 340 са заплатени, а 156 са получени по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ. Птиците са доставени със специализиран превоз на стопан­ството. „Яребиците са в перфектна форма – казва ръководи­телят на сдружението Петър Костов, който е приел птиците. – По 28 яребички съм раздал на 17-те дружинки, които съста­вляват сдружението. Пускаме ги във волиера във Василовци за адаптация и после ги разселваме, те са големи, а и сега е периодът за чифтосването им. Пролетно разселване пра­вим за трета година, преди това разселвахме през есента, но не останахме доволни, защото получавахме птиците малко преди откриването на ловния сезон, затова предпочетохме пролетното. Ефектът от него е видим, имаме добра попула­ция от яребица, а и дружинките се хвалят, че доста сериозно е увеличението на тази птица в ловните полета. В началото на месеца проведохме групов лов на хищници и подхраних­ме дивеча, тогава забелязахме доста яребички и сърни, но предстоящата таксация ще покаже по-обстойно какво е със­тоянието на дивеча ни.“

Успехите за увеличаване на дивеча на ЛРС-Сливница се дължат на доброто стопанисване, грижата и далновидност­та за прилагане на най-доброто решение кой от видовете да има предимство за развитие в сегашната ситуация.

Павлина ПАВЛОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ