НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Хасковските ловци разселват още 250 пернати в ди­вечовите полета

разселване пернати хасково

Хасковското сдружение на ловците получи още 250 фазана за разселване в ди­вечовите полета. Птиците на възраст 270 дни пристиг­наха от фазанарията „До­лна Топчия“ край Елхово.

Пратката бе разпределе­на между седем дружини. Ловците в Корен с предсе­дател Петър Делчев взеха касетки с 50 фазана. „Така ще осигурим нова попу­лация“, каза Метин Еюб. Новопристигнали фазани получиха дружината в с. Сусам с председател Ко­льо Генчев, хасковските дружини „ДЗС“ и „Кенана“ с председатели Петър Колев и Милен Янакиев. Птици бяха транспортирани също до селата Войводово, Ро­допи и Въгларово.

разселване пернати хасково

Те ще прекарат известно време във волиери, за да се адаптират. Ловците са им осигурили храна и ви­тамини. Местата, определи за разселване на тези пернати, са прочистени от чакали и ли­сици.

ЛРС-Дългопол – Нови обитатели ще има в Камчийската долина

В рамките на две седмици това е втората успешна и мащабна акция на сдруже­нието в Хасково за разсел­ване на фазани и яребици, посочи председателят Же­лязко Живаков. През лет­ните месеци предстои ново обогатяване на ловните райони с фермено произве­дени пернати. Освен че изпълняват Националната програма в тази насока, хасковската организация отделя собствени средства за изпълнение на повелята да има повече дивеч.

Златка МИХАЙЛОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ