140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Хасковските ловци разселват още 250 пернати в ди­вечовите полета

разселване пернати хасково

Хасковското сдружение на ловците получи още 250 фазана за разселване в ди­вечовите полета. Птиците на възраст 270 дни пристиг­наха от фазанарията „До­лна Топчия“ край Елхово.

Пратката бе разпределе­на между седем дружини. Ловците в Корен с предсе­дател Петър Делчев взеха касетки с 50 фазана. „Така ще осигурим нова попу­лация“, каза Метин Еюб. Новопристигнали фазани получиха дружината в с. Сусам с председател Ко­льо Генчев, хасковските дружини „ДЗС“ и „Кенана“ с председатели Петър Колев и Милен Янакиев. Птици бяха транспортирани също до селата Войводово, Ро­допи и Въгларово.

разселване пернати хасково

Те ще прекарат известно време във волиери, за да се адаптират. Ловците са им осигурили храна и ви­тамини. Местата, определи за разселване на тези пернати, са прочистени от чакали и ли­сици.

ЛРС-Дългопол – Нови обитатели ще има в Камчийската долина

В рамките на две седмици това е втората успешна и мащабна акция на сдруже­нието в Хасково за разсел­ване на фазани и яребици, посочи председателят Же­лязко Живаков. През лет­ните месеци предстои ново обогатяване на ловните райони с фермено произве­дени пернати. Освен че изпълняват Националната програма в тази насока, хасковската организация отделя собствени средства за изпълнение на повелята да има повече дивеч.

Златка МИХАЙЛОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ