НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Разлог – Таксация и изграждане на нови хранилки в един ден

разлог хранилки

Две важни ловностопан­ски мероприятия реализира ловно-рибарската дружинка в гр. Разлог с председател Йордан Бангеев в един ден. Четирите групи стриктно, съгласно указанията и изис­кванията, извършиха про­летната таксация в ловните полета на дружинката. След приключването на таксация­та и попълването на такса­ционен лист за дивечовото присъствие в района групата с отговорник Георги Колчев почисти и ремонтира хранилки и зареди солища в района. Край местността „Църнако“ ловците изградиха още две нови хранилки за сърни и елени и постаменти за камен­на сол, която е жизнено необ­ходима за доброто здраво­словно състояние на дивеча.

Кузман ПЕТРОВ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ