140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Симитли – Почетоха уважавания ловец Стоян Траянов за 80-тия му рожден ден

симитли траянов

Най-възрастните ловци в ловните дружинки заслужават не само уважение и специално отношение заради опита и зна­нията, но и в чисто хуманен и колегиален контекст. Колелото на живота неумолимо отброя­ва годините и ловец, достигнал прага на 80-те, е повод не само за житейска равносметка, но и да върне лентата на незабра­вимите ловни спомени. Това стори навръх трети март и Стоян Траянов от ловната дру­жинка в Симитли. Идеята даде председателят Йордан Филипов, който от го­дини се стреми да обединява и сплотява ловците от четирите ловни групи не само при изпъл­нението на ловностопанските дейности и програми, но и да създава традиции и атмосфе­ра на ловна колегиалност и взаимно уважение.

Почетоха доайена на ловците в Монтанско

Естествено и логично е ре­шението 80-годишният юбилей да бъде отбелязан в двора на черквата „Св. Петка“ в симит­лийското село Тросково. Лове­цът Стоян Траянов е човекът, който преди повече от 20-ина години не само даде идеята, но и сам с помощта на брат си Тодор започнаха изграж­дането на черквата. За това богоугодно дело своята лепта дадоха и останалите ловци от дружинката, които преди 17 го­дини направиха първата копка. Ценна и навременна беше и финансовата помощ на община Симитли.

Гости на юбилейното търже­ство бяха кметът на общината Апостол Апостолов, предсе­дателят на ловно сдружение „Сокол 1911“ в Благоевград Иван Василев, който подари на юбиляря прекрасен ловен нож с гравиран надпис, поздра­вителен адрес и ловен кален­дар, специалистът по ловностопанските дейности в сдружението инж. Павлина Иванова, близки, приятели и колеги ловци. Колегите от дружинката в Симитли му подариха ловно яке, шапка и кутия качествени патрони с пожелание още дъл­ги години да споделя техните ловни емоции. А съпругата му Лиляна Траянова получи букет цветя.

„Бай Стоян Траянов е човек с изключителна коректност във взаимоотношенията с оста­налите колеги, благ характер, неконфликтен, организатор на излетите, стратег на гонките. Отглежда четири ловни кучета, със собствения джип осигурява транспорта и придвижването в хода на излетите. Въпреки го­дините той вдъхновява по-мла­дите и в същото време държи на спортсменството и добрия климат в групата“, сподели Йордан Филипов, председател на дружинката.

Стоян Траянов е ловец от 1965 г. След известно прекъс­ване заради работата си като шофьор в „Сомат – Междуна­родни превози“ той не само подновява членството си, но запалва искрата на ловната страст и в сина си Евгени. Не­говата ловна философия се свежда до няколко простички, но важни неща – удоволствие­то от прекараното време сред природата, възможността да общуваш с различни хора, до­брото настроение, майтапът и зевзелъците на колегите, вза­имното доверие и човещината във взаимоотношенията.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ