140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Суворово – Осигуриха 3 тона царевично зърно за дивеча

суворово подхранване

Около 3 хил. кг бе царе­вичното зърно, което заку­пи ЛРД-Суворово, член на ЛРС„Варненски сокол“ в черноморската ни столица, използвано през изминава­щата зима. Подхранването ставаше при много добра организация, бяха създа­дени две групи за тази цел. В тях се включват по пети­ма ловци, които се отнасят много отговорно към зада­чите си, казва председате­лят на дружинката Костадин Ликов.

суворово подхранване

„Дружинката стопанисва 4 хранилки за едър дивеч, от които двете са автоматични и наблюденията показват, че добре се посещават от дивите животни. Имаме и пет хранилки, които се зареждат с люцерна и ца­ревично зърно. В първо ло­вище в подхранването се включват ловците Димо Ата­насов, Иван Андонов, Тодор Костов, Станислав Христов и Божидар Бориславов, а във второто ловище – Георги Йорданов, Костадин Ликов, Радослав Вълканов, Йордан Георгиев, Асен Николов и Николай Костов. Имаме на­правени и хранилки за яре­биците в двете ловища, кои­то се зареждат най-редовно със зърно“, разказва ветера­нът ловец Йордан Георгиев, член на ръководството на ЛРД-Суворово.

ЛРС-Тервел – Създават се фондове в помощ на дивеча

Ловците са на мнение, че има добра популация на яребици. Сърните са по-малко, но се виждат на всеки ловен излет. Макар че има отстрел на диви сви­не, тревогата на ловците е, че АЧС си е дала отраже­нието. Въпреки това се на­блюдават и свине майки с малки. Тревожен факт е, че през последните години се допусна да се отстрелват женски екземпляри, а това е пагубно за този вид дивеч.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ