ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Ботевград – 30 състезатели на турнира по ловна стрелба край Осиковска Ла­кавица

осиковска турнир

Всяка последна събота на февруари в местността „Об­рока” край с. Осиковска Ла­кавица ловците от дружин­ките Осиковска и Правешка Лакавица и Осиковица ор­ганизират спортен турнир по ловна стрелба. „Тази година към инициативата се присъединиха и ловци­те от дружинките Правец и Своде. Това е 17-ото по ред състезание, което провеж­даме. Поставихме началото му през 2004 г.“ – разказа доскорошният председател на дружинка Осиковска и Правешка Лакавица Иван Иванов.

осиковска турнир

Турнирът се проведе на билото, където е паракли­сът „Възнесение Господне”. Гост бе инж. Васил Василев, специалист по лова и ловен надзирател на сдружението. Домакини бяха ЛРД-Осиков­ска и Правешка Лакавица и ЛРД-Осиковица с техните председатели, съответно Георги Петров и Васил Си­меонов. Гостите на турнира, дружинките Правец и Сво­де, дадоха дума, че оттук нататък ще станат част от този ловен празник. Пред­седателят на ЛРД-Правец Мариян Ганчев, който е ръ­ководител на дивечовъден участък „Правец“, също се включи, като обогати наградния фонд със свое производство декоративни поставки за трофеи с дър­ворезба – за класираните на първите три места.

осиковска турнир

Главен съдия и този път бе Иван Спасов Иванов – състезател и инструктор по ловна стрелба, ловец в ЛРД-Осиковска и Правеш­ка Лакавица. Той обясни регламента и реда за про­веждането на турнира и ин­структира състезателите за безопасна стрелба. Минути по-късно стрелбата в дис­циплината „Трап” започна. Надпреварата между 30-те участници бе динамична и оспорвана. Победител се оказа Иван Спасов Иванов, който не отчете пропуск. Втори стана Георги Божков от ЛРД-Осиковица, кой­то уцели 9 от 10 панички. След допълнително над­стрелване с Георги Божков, при равен резултат между двамата, третото място в рамките на регламента взе Венци Тошев също от ЛРД- Осиковица с резултат 9 от 10 панички.

ЛРС-Попово – Ето кои са победителите от киноложкия турнир по правилата на „Свети Хуберт“

Вторият етап на турнира бе стрелба по силует на бя­гащ глиган. В нея премериха стрелкови умения и рефле­кси 27 състезатели. На фи­нала с най-много точки – 20, се озова Павел Павлов от ЛРД-Осиковска Лакавица. На второ място с 18 точки се нареди Драгомир Васи­лев от ЛРД-Осиковица и на трето, със 17 точки – Дими­тър Ганчев от ЛРД-Правец. Председателите на дружин­ките връчиха съответните награди на победителите в турнира. Към грамотите по­бедителите получиха още шапки, ремъци, различни ловни аксесоари.

осиковска турнир

„Много колеги казват, че състезанието е полезно за усъвършенстването на ло­вците – повишава стрелко­вите им умения. Всички са доволни от организацията му. Тази година с голямо желание в него се включи­ха младите ловци. Те ме впечатлиха с ентусиазма и с отдадеността си, като участваха както в стрелко­вата надпревара, така и в организацията на събити­ето. Тук се изграждат при­ятелства, ловците стават по-задружни, а спортният им дух се поддържа”, каза Георги Петров.

Мариана МАНДИЧЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ