ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Попово – Ето кои са победителите от киноложкия турнир по правилата на „Свети Хуберт“

попово свети хуберт

В околностите на попов­ското село Ломци се проведе състезание за кучета, работе­щи със стойка и шпаньоли по правилата на турнирите „Свети Хуберт“. Общо 53 участници се отзова­ха на поканата на поповчани, като имаше представители от различни краища на страна­та.

Домакините се постараха всичко по организацията на турнира да бъде на ниво. Раз­селени бяха 130 фазана, за­купени от сдружението и пре­доставени от НЛРС-СЛРБ. Участниците бяха разделени в три класа, като надпреварата около крайното класи­ране държеше състезатели и публика в напрежение до последно.

Турнир „Св. Хуберт“ на „Бесапарските хълмове” край Пазарджик

В клас „Открит“ в турнира “Свети Хуберт” победител стана Петър Ветренски от ЛРС-Пазар­джик, в клас „Млади“ се нало­жи Иван Иванов от ЛРД-Води­ца, а в клас „Жени“ най-добре се представи Нели Николова от ЛРС-Пазарджик. Интересно е да се отбележи, че в клас „Жени“ Татяна Рачева взе две на­гради – второ и трето място, тъй като участва с различни кучета, които заслужиха аплодисментите на публиката.

попово свети хуберт

Наградите на победители­те връчи председателят на Поповското ловно-рибарско сдружение Русин Русинов. Домакините изказа­ха благодарност на съдиите за професионалното отно­шение към състезаващите се хора и кучета, а също и на всички, които помогнаха с организацията. Да изброим и спонсорите: „Happy Dog“, германски производител на висо­кокачествена кучешка храна, амбулатория „Адмирал Вет“, „Дудо“, магазин за строителни материали, и минерална вода „Водица“.

Класиране

Клас „Открит”

1. Петър Ветренски от ЛРС-Па­зарджик

2. Галин Георгиев от ЛРС-До­брич

3. Петко Кралев от ЛРС-Бургас

4. Иван Танев от ЛРС-Казанлък

Клас „Млади”

1. Иван Иванов от ЛРД-Водица

2. Красимир Арсов от Со­фия

3. Нели Николова от ЛРС-Па­зарджик

Клас „Жени”

1. Нели Николова от ЛРС-Па­зарджик

2. Татяна Рачева от ЛРС-Дря­ново

3. Татяна Рачева от ЛРС-Дря­ново

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ