ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Самоков – Обогатяват с 300 яребици ловните райони

разселване самоков

Кампанията по закупуване на дребен дивеч за разсел­ване набира сили. За да има наесен в ловните полета ста­билна популация от яребици, ловците от ЛРС-Самоков се заеха със задачата да увели­чат запасите от този любим за много от тях пернат вид. Самоковското сдружение за­купи със собствени средства 300 яребици на 270-днев­на възраст от стопанството във Враца на фирма „Со­кол-БЛРС”. Допълнително те получиха още 100 птици на същата възраст, дадени по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

7 кошути и приплода на благородни елени разселиха в дружината на с. Мали извор (ВИДЕО)

Пътят от стопанството в северозападния град до волиера на ЛРС-Самоков, където яребиците ще бъдат настанени за доотглеждане и адаптация, премина успешно и птиците демонстрираха за­видно здраве и превъзходни летателни качества. Ловците от сдружението предвиждат яребиците да бъдат разсе­лени на територията на 11 ловностопански района, ня­кои от които са землищата на селата Говедарци, Горни и Долни Окол, Райово и др. За да могат птиците да просъ­ществуват и на свой ред да допълнят дивата популация на яребиците в ловищата, местните ловци редовно са провеждали излети за лов на хищници, за да баланси­рат тяхната численост и да създадат по-голям шанс на яребиците да оцелеят и съз­дадат потомство. А редом с това да осигурят богата слука и емоционални излети на този пернат дивеч, харак­терен обитател на ловните площи на ЛРС-Самоков.

Борислав БЕЛДЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ