ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Враца – 700 фазана за пролетно разселване пристигнаха от „Дунав“-Русе

дунав русе

700 фазана пристигнаха в ЛРС-Враца. Птиците са 270-днев­ни и са отгледани в производсвеното стопанство на фирма “Сокол” ЕООД „Дунав“ в Русе. За нуждите на пролетното разселване сдружението закупи със собствени средства 500 пернати, а останалите 200 получи по Национал­ната програма програма за разселване на дивеч на НЛРС- СЛРБ.

дунав русе

„Фазаните са в отлично състояние, добре понесоха дългото пътуване от “Дунав” в Русе. Ще останат тук за доотглеждане и адаптация, след което ще бъдат раздадени по дружинките за разселване“, ко­ментира ръководителят на сдружението инж. Стоян Стоянов. И въпреки че за пролетно разселване е малко рано, дългого­дишният му опит показва, че няма време за губене, тъй като яйценосът започва, птиците трябва да си намерят места за гнездене и излюпване на поколението. Ако се изпусне мо­ментът, женските снасят на различни места и не мътят. Като недостатък инж. Стоянов посочи факта, че все още горите и полетата са голи, няма листа по дърветата и храстите и оцеля­ването на фазанчетата няма да е лесно. Той обаче разчита на знанията и уменията на председателите на дружинките, които ще намерят най-подходящите места за разселване – обикно­вено там, където оцелява естествената популация на вида.

Галина ГАНОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ