140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Мерки срещу АЧС и Covid-19 при провеждането на таксацията в ЛРС-Пазарджик

пазарджик таксация

Тази година такса­цията в ЛРС-Пазарджик се проведе на 13 и 14 март, като успоредно с това се из­вършваше претърсване за умрели диви свине от АСЧ, тъй като досега това се правеше само по време на гру­повия лов на хищници. За радост на дружините досега на територията на ЛРС-Пазарджик не са открити тру­пове на починали животни.

Таксация 2021 – На Североизток броят дивеча в условията на пандемия

пазарджик таксация

„На срещата в нашето сдружение с председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев и представители на РУГ в Пазарджик стана ясно, че не само на такса­цията, но и събранията по дружините могат да се провеждат при определе­ни условия заради пандемията от Covid-19, а за самото преброя­ване няма никакъв проблем, защото то се провежда на открито – заяви специалистът по лова в сдружението Костадин Бързаков. – Още повече, че ло­вците при самото меропри­ятие са на отстояние 10-15 м един от друг с цел да се обхване по-голяма площ с едно минаване през даден терен.“

По време на таксацията най-малобройно бе присъствието в ЛРД–Левски, където на преброяването бяха излезли 15 ловци, но които благодарение на своята упоритост за 6 часа успяха да обиколят изискуемите 20 процента от своята ловна площ. Там те по вторични белези, а и в директен контакт успяха да отбележат необходимата популация на дива свиня, сърни, зайци в полето, а в земеделските площи и яребици и фазани, като това, както сподели председателят на дружината Георги Георгиев, е съвсем естествено, защото миналата есен са разселени 60 фазана, а през февруари са направили и традиционното пролетно разселване на 20 яребици с цел подобряването на яйценоса и имунната система на птиците.

Най-масово бе присъствието на представителите на ЛРД– Добровница. Там 36 човека успяха да вдигнат над 30 заека, повече от 25 фазана и 33 чифта яребици, като за откриването на последните, както каза председателят на организацията Цветан Цветанов, трябваше да се има предвид факта, че полето е изключително мокро и те се бяха укрили по бреговете на обраслите с изсъхнала трева канали.

Веднага след тях бяха членовете на ЛРД-Априлци, където 28-те участници в ловностопанското мероприятие, преминавайки през есенници, ниви, угари, ливади, овощни градини и лозя, успяха да преброят множество зайци, фазани и яребици, както и 15 сърни в западната част на лозовите насаждения.

В таксацията на ЛРД-Алеко Константиново се включиха 26 ловци, които вдигнаха над 15 заека, 18 чифта яребици, а в овощната градина край с. Мокрище и повече от 30 фазана.

„На днешната пролетна таксация в нашата дружина присъстваха 23 ловци – отбелязва председателят на ЛРД-Сбор Ангел Мусиевски. – С тяхна помощ ние с горския служител на ДГС – Пазарджик успяхме да установим, че в ловния ни район има завидно присъствие на диви свине, много сърни, неописуемо количество яребици, устойчива популация на див фазан, а вече и по-трайно започва завръщането на заека.

Спас Спасов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ