140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Свраките и враните на прицел в ЛРД-Суворово

варна свраките

Че пернатите хищници правят пакости, спор няма. Врановите птици вредят не по- малко от косматите хищници, унищожават яйцата на другите пернати, а свраките не се отказват и от малки пъдпъдъчета и диви зайчета. Но въпреки това на много места не се обръща нужното внимание на пробле­ма, отношението на ловците към отстрела на хищни птици е несериозно, не е както през миналия век. Старите ловци помнят, че навремето, когато са си подпечатвали ловните билети са им изисквали да предста­вят определен брой крака на отстреляни от тях хищни птици, разрешени за лов. Една от причините да се пренебрегва лова им сега е липсата на материален стимул. Членове на дружините обясняват, че не им е изгоден такъв лов, защото патроните са скъпи. За да има сериозен отстрел на тези пернати, трябвало да се осигурят и материални сти­мули. Но не така е в ЛРД-Суворово към ЛРС „Варненски сокол“. Членовете й не само са наясно с този наболял проблем, но и мно­го отговорно се отнасят към задължението си да регулират числеността на пернатите хищници. Председателят на дружинката Костадин Ликов коментира: „Освен на кос­матите хищници при нас се отделя голямо внимание на свраките и враните, които раз­рушават гнездата и изяждат яйцата на пъд­пъдъците, фазаните и яребиците, а също и на други земногнездещи птици. Само през изминалия сезон нашите ловци отстреляха над 200 свраки.

Ловците говорят: Кои са майсторите, отстреляли 20 чакала на един излет (ВИДЕО)

Ветеранът ловец Йордан Йорданов, който много години е бил председател, секретар на дружинката, а сега е в ръ­ководството й, казва: „Помня ония години, когато отговор­ността по този въпрос беше изключително голяма. Преди 80-те години на миналия век всеки един ловец, за да си за­вери ловния билет, трябваше да има отчетена една отстре­ляна лисица и предадени 25 чифта крака от хищни птици (свраки и врани), тогава те бяха голяма напаст.

варна свраките

Пазя и снимка от ловен излет през 1956 г. на председателя на ловната дружинка в Суворово тогава Пенко Балджиев и Амет Козаря, които през ноември същата година са отстреляли много свраки и са ги закачили на висулките си. Двамата вече не са между живите. Но и сега много наши ловци се включват в борбата с хищните птици – това са председателят на дружинката Костадин Ликов, зам.-председателят Георги Йорданов, секретарят Димо Атанасов. Тодор Костадинов, Иван Андонов и аз открихме много свраки на 3 места в акациевата горичка и там се сдобихме с желаната слука. Лично аз имам над 30 отстре­ляни хищни птици. Свраката е много хитра и ловът й трябва да се практикува от далечно разстояние, защото тя има до­бро зрение и бързо отлита, не допуска опасността да я при­ближи“.

При добра организация се постигат и по-добри резултати, затова и суворовската дружин­ка е най-добрата в борбата с пернатите хищници. Разбира се, съседите от ЛРД-Ветрино също обръщат внимание на този проблем. Председателят й Георги Георгиев сподели: „В района ни се срещат свраки, има подходящи местообитания за тях, най-вече това са мал­ките горички, където те кацат. Птиците разрушават гнездата на пъдпъдъците и яребиците и изпиват яйцата им и по този начин популацията на перна­тия дивеч намалява. Имаме отстреляни над 20 свраки, като замисляме след приключване на ловния сезон, да се отда­ваме изцяло на този лов. Дори някои от ловците вече закупу­ват подходящо оръжие, за да водят по-успешно борбата. Сред най-добрите в този лов са Веселин Василев, Красен Колев, но има и още.

„Много са хищните птици в ловищата ни, лично аз имам отстреляни 10 свраки. Сега съм замислил да си закупя флоберка, която е най-удоб­на за стрелба. Заедно с други колеги ловци най-вероятно ще засилим излетите си за свра­ки и врани, за да намаляваме растящия им брой, защото те нанасят наистина много щети в ловните ни райони“, катего­ричен е един от добрите хищ­ничари Красен Колев от ЛРД- Ветрино.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ